Het belang van een gezonde economie

We hebben gemerkt wat een economische crisis met een land kan doen. Wat in pak hem beet 2005 een-ver-van ons-bed-show leek is realiteit geworden. In 2005 was het namelijk al crisis in Amerika, maar in 2008 is de crisis toch echt overgewaaid vanuit Amerika naar Europa en de rest van de wereld. Landen als China, India, Brazilië en lange tijd ook Rusland hebben desondanks nog veel groei meegemaakt, maar Nederland en de rest van de meeste Europese landen hebben vooral economische teruggang gekend.
De huidige economische situatie in Nederland is in vergelijking met veel landen natuurlijk nog altijd goed. Alles is relatief en je moet het in perspectief plaatsen. In tijden van hoogconjunctuur is Nederland wellicht 31 keer zo rijk als een land in Afrika en in economische slechte tijden 29 keer zo rijk. Veel mensen hebben het hier dus ook zeker niet slecht, maar er zijn genoeg mensen die het wel slecht hebben. Mensen die werkloos zijn geworden en hun hypotheek hierdoor niet meer kunnen betalen. Dit soort mensen moeten uiteindelijk hun huis verkopen en blijven mogelijk zitten met een torenhoge schuld.

Een gezonde economie zorgt er voor dat er weinig werklozen zijn. De werklozen die er dan nog zijn kunnen worden beschouwd als ‘werkschuwe mensen’. Weinig werklozen is goed voor de overheid, want uitkeringen kosten veel geld. Daarnaast neemt de koopkracht toe, waardoor mensen meer gaan kopen en ook dat is goed voor de overheid. Hoe meer er wordt uitgegeven, hoe meer BTW- en omzetbelasting te overheid ontvangt.

Op dit moment is het in Nederland vooral het tegenovergestelde. Bezuinigingen leiden tot nog meer werklozen, meer uitgaven voor de overheid en weer meer bezuinigingen. Het is eigenlijk een negatieve spiraal die doorbroken moet worden. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan, want de crisis duurt inmiddels al zes jaar.